ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/09/2020

Την Τρίτη 29-09-2020 και ώρα 12:30 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή νοσηλευτών/τριών, για την κάλυψη 72 θέσεων της ειδικότητας «Δημόσια Υγεία/Κοινοτική Νοσηλευτική»  της  5η Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Επίσης θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση για την επιλογή νοσηλευτ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/09/2020

Για τη διαδικασία επιλογής ειδικευόμενων νοσηλευτών/τριων στην Ειδικότητα «ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ» η Διοίκηση της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες νοσηλευτές/τριες κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, να καταθέσουν σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/09/2020

Σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 50837/11-08-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε για την 5η Υ.ΠΕ. σ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/09/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στις 02.09.2020 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι (συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως αυ…

Περισσότερα...