ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάρτηση αυτοματοποιημένων καταλόγων υποψηφίων για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 02/09/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στις 02.09.2020 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι (συγκεντρωτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 42951/13.07.2020 (ορθή επανάληψη) του Υπουργείου Υγείας για τις εξής προκηρύξεις:

  1. Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ, πλήρωση δύο (2) θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ , μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ και μία (1) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ
  2. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ), πλήρωση μίας (1) θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ , θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β
  3. Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ - Γ.Ν. Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ ), πλήρωση μίας (1) θέσης κλάδου ιατρών ΕΣΥ ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ , θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
5Ηυπε Αναλυτικά Αποτελέσματα
5Ηυπε Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα

EΠΙΣΤΡΟΦΗ