ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 08/10/2020

Παρατείνεται η  προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες  προκηρύχθηκαν  σύμφωνα με  την Αρ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. 54849/21.09.2020 Απόφαση Έγκρισης του Υφυπουργού Υγείας  και έληγαν στις 07/10/2020 και ώρα 12:00 έως την Παρασκευή 09/10/2020 και ώρα 12:00.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ