ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάρτηση αυτοματοποιημένων καταλόγων υποψηφίων για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στις 09.10.2020 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι (συνοπτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π.οικ. 54849/21.09.2020 (ορθή επανάληψη) του Υπουργείου Υγείας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ