ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Πρόσληψη Ιατρικού Προσωπικού στην Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/01/2020

Η Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ στελεχώνει με 23 νέους επικουρικούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων τα Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας της Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Αρχές του 2020 το Υπουργείο Υγείας και η 5η ΥΠΕ θωρακίζουν τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με 23 νέες θέσεις επικουρικών ιατρών. Υπολείπονται ακόμη οκτώ (8) αποφάσεις πρόσληψης επικουρικών ιατρών που θα ικανοποιηθούν με την ένταξη ενδιαφερόμενων ιατρών στον ηλεκτρονικό κατάλογο των επικουρικών ιατρών που τηρείται στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Τέλος, αναμένεται ο διορισμός πενήντα εννιά (59) θέσεων μονίμων ιατρών εκ των οποίων είκοσι έξι (26) θέσεων για τα Κέντα Υγείας της Θεσσαλίας και τριάντα τριών (33) θέσεων για τα Κέντρα Υγείας της Στερεάς Ελλάδας.

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Δελτίο Τύπου Πρόσληψης Ιατρικού Προσωπικού

EΠΙΣΤΡΟΦΗ