ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ.

Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/03/2020

Επισυνάπτεται:

  • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων Ε.Σ.Υ..

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και για τις δύο προκηρύξεις αρχίζει στις 7/3/2020 και λήγει 23/3/2020 και ώρα 15.00.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ