ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 16/03/2020

Η 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προβαίνει σε άμεση πρόσληψη επικουρικών ιατρών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στους Φορείς αρμοδιότητας της.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Πρόσληψης ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ