ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προκηρύξεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4647/2019

Ημερομηνία Ανάρτησης: 23/09/2020

Προκηρύξεις κλάδου Ιατρών Ε.Σ.Υ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4647/2019

1. Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΑΜΦΙΣΣΑΣ ειδικότητας ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β).  Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

2. Προκήρυξη δύο  (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΒΟΛΟΥ «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»  ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (μία (1) θέση Επιμελητή Β). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

3. Προκήρυξη δύο  (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΛΙΒΑΔΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΛΙΒΑΔEΙΑ)  ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ(μία (1) θέση Επιμελητή Β). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

4. Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΛΙΒΑΔEΙΑΣ – Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΘΗΒΑ)  ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

5. Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

6. Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ειδικότητας ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση- διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ)  (μία (1) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

7. Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.- Κ.Υ ΚΥΜΗΣ ( ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΡΥΣΤΟΣ)  ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

8. Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.- Κ.Υ ΚΥΜΗΣ ( ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΜΗ)  ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Α). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

9. Προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ  ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ) (επτά  (7) θέσεις  Επιμελητή Β), ειδικότητας ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β), ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ/ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ (μία (1) θέση Επιμελητή Β). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

10. Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ειδικότητας  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ), ειδικότητας  ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β), ειδικότητας  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ  (μία (1) θέση ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

11. Προκήρυξη μίας (1) θέσης ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

12. Προκήρυξη δέκα  (10) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – Γ.Ν.-Κ.Υ ΚΑΡΥΣΤΟΥ – Γ.Ν.- Κ.Υ ΚΥΜΗΣ ( ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑ)  ειδικότητας  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ) (έξι (6) θέσεις Επιμελητή Β), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β), ειδικότητας ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β), ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (δύο (2) θέσεις  Επιμελητή Β) . Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

13. Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ του Π.Γ.Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ  ειδικότητας  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΕΘ) (μία (1) θέση  Επιμελητή Β), ειδικότητας ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β), ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β), ειδικότητας ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (μία (1) θέσης  Επιμελητή Β), ειδικότητας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (μία (1) θέση Επιμελητή Β). Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων 23.09.2020 και ώρα 12:00. Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων 07.10.2020 και ώρα 12:00.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ