ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Ενδιαφέροντος (ΚΥ Καμμένων Βούρλων)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/02/2020

Η 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας προβαίνει σε άμεση πρόσληψη επικουρικών ιατρών, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διετής θητεία) για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ, των κάτωθι ειδικοτήτων:

  1. ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Η' ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ
  2. ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ
  3. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
  4. ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να προσέλθουν στα γραφεία της 5ης Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας στην περιοχή Μεζούρλο στη Λάρισα είτε να αποστείλουν τη σχετική αίτησή τους (μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά) στην υπηρεσία, στην ταχυδρομική διεύθυνση: 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 411 10, Λάρισα.

Για πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 2413500857 (κα. Κατσιαούνου) ή 2413500837 (κα. Αποστόλου).

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Πρόσληψη Ιατρού Καμμένα Βούρλα

EΠΙΣΤΡΟΦΗ