ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διοίκηση σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των πολιτικών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που εκπονούνται και ασκούνται στην Περιφέρεια ευθύνης του, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής υγείας.

Διοικητής: Φώτης Σερέτης
Υποδιοικητές: Ηλίας Τσιαούσης, Σταύρος Παπαγεωργίου
           
         

Γραμματεία Διοίκησης

Eίναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΥΠΕ.
Τηλ. Γραμματείας Διοικητή: 2413500850
Τηλ. Γραμματείας Υποδιοικητών: 2413500869, 2413500879

Πρωτόκολλο

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

  Νομικό Γραφείο

  Eίναι αρμόδιο για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων της Υ.ΠΕ. και τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη της.

  ΚΕΠΥΚΑ

  Οδηγοί – Κλητήρες