Νοσοκομεία

Υπό Κατασκευή

Κέντρα Υγείας

Υπό Κατασκευή

Τοπικές Ομάδες Υγείας - ΤΟΜΥ

Υπό Κατασκευή

Κέντρα Ψυχικής Υγείας

Υπό Κατασκευή

Εξυπηρέτηση του πολίτη

Bρείτε μας στον Χάρτη


Τηλέφωνο

+30-2413-500800

Fax

+30-2410-232929

Διεύθυνση

5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας
Μεζούρλο, Λάρισα, TK 411 10
Ελλάδα