ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

Η 5η Υ.Πε. έχει υπό την άμεση εποπτεία της τα Κέντρα Υγείας της περιοχής ευθύνης της, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4461/2017 και αποτελούν αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της. Τα Κέντρα Υγείας είναι αρμόδια για την ενημέρωση του πληθυσμού για την καλή υγεία, την καταγραφή των ασθενειών που εμφανίζονται, την αντιμετώπιση των συνεπειών τους και τη συγκρότηση σχεδίου για την αποφυγή εμφάνισής τους και σύμφωνα με τα οριζόμενα του Ν.1397/1983. Επιπλέον, παρέχουν εξειδικευμένη περιπατητική φροντίδα για τους ασθενείς που είτε προσέρχονται αυτοβούλως, είτε παραπέπονται από τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Πρωτοβάμθιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Το.Π.Φ.Υ.), εκτάκτων και επειγόντων περιστατικών εργαστηριακού και απεικονιστικού ελέγχου, οδοντιατρικής φροντίδας ενηλίκων και παιδιών, φροντίδας μητέρας και παιδιού, φροντίδας παιδιών και εφήβων, εξειδικευμένης πρόληψης, φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας, ιατρικής της εργασίας, κοινωνικής ιατρικής και δημόσιας υγείας και προαγωγής της υγείας. Τα Κέντρα Υγείας διασυνδέονται μέσω της 5ης Υ.Πε. επιστημονικά, νοσηλευτικά και εκπαιδευτικά με τα αντίστοιχα Νοσοκομεία του Νομού τους.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νομός Αττικής