>> 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας >> Οργάνωση
 
Η διοικητική και λειτουργική οργάνωση της 5ης ΥΠε φαίνεται στο οργανόγραμμα που ακολουθεί:
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες κάντε κλικ στη Διεύθυνση ή Τμήμα που σας ενδιαφέρει.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
Προϊστάμενη: Ρούλα Μουσμούλη

ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Προϊστάμενη: Στέλλα Ντόκλη

 

Διεύθυνση: 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Μεζούρλο, 411 10 Λάρισα
Τηλ.: 2413 500.800, Fax: 2410 23.29.29, Ε - mail: info@dypethessaly.gr

© 2011 5η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Created by ItBiz