>> 5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας >> Προφίλ

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ.) Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.3527 / ΦΕΚ25Α 9-2-07). Σκοπός της η ενιαία διοίκηση, ο συντονισμός, η εποπτεία και ο έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα.

Η αρμοδιότητα της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας συμπίπτει με τα διοικητικά όρια των δύο Περιφερειών. Οι εποπτευόμενοι Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι:

  • Δεκατρία (13) Νοσοκομεία

  • Τριάντα τρία (33) Κέντρα Υγείας

  • Έντεκα (11) Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ

  • Τριακόσια είκοσι ένα (321) Περιφερειακά Ιατρεία

Τα όργανα διοίκησης της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας είναι:

  • Ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας κ. Νέστορας Αντωνίου
  • Οι δύο (2) Υποδιοικητές της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας:
  1. Δημήτρης Δημητριάδης - Αναπλ. Διοικητής

  2. Παρασκευή Ζαζά

 
 
 
 
Πρόσβαση

Το κτίριο της 5ης ΥΠε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται εντός περιμέτρου του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

   

 

Τηλεφωνικό Κέντρο

Τηλ.: 2413 500800
Fax: 2410 232929
Ε - mail: info@dypethessaly.gr

 
 
 
 

Διεύθυνση: 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Μεζούρλο, 411 10 Λάρισα
Τηλ.: 2413 500.800, Fax: 2410 23.29.29, Ε - mail: info@dypethessaly.gr

© 2011 5η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Created by ItBiz