Ο στόχος του Έργου SPHINX είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, έξυπνου πολύ-εργαλείου Κυβερνοασφάλειας, προσαρμοσμένο στον Τομέα Υγείας, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε Φορέα Παροχής Υγείας με σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας των ιατρικών δεδομένων των ασθενών από κυβερνο…

Περισσότερα...