>> Εξυπηρέτηση του Πολίτη >> Οδηγός Εξυπηρέτησης

 

Οδηγός Εξυπηρέτησης

Πώς υποβάλλεται η αναφορά:

Με απλή αίτηση προς την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης του Πολίτη, από την οποία προκύπτουν σαφώς τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. Η αίτηση υποβάλλεται:

  • αυτοπροσώπως (στην υπηρεσία, Περιοχή Μεζούρλο, Ισόγειο, Γραφείο 1)
  • ταχυδρομικώς (5η ΥΠε Θεσσαλίας & Στερεά Ελλάδα, Περιοχή Μεζούρλο, 411 10, Λάρισα, Ισόγειο)
  • με fax (2410 23.29.29)
  • με e-mail (civil@dypethessaly.gr)


Τι πρέπει να περιλαμβάνει η αναφορά:
  • συνοπτική περιγραφή του προβλήματος
  • ποια είναι η εμπλεκόμενη υπηρεσία μας
  • τις ενέργειες που έχουν προηγηθεί
  • το αποτέλεσμά τους
  • κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση του θέματος

Την αίτηση μπορεί ο πολίτης να την προμηθευτεί στην υπηρεσία ή να την κατεβάσει σε ηλεκτρονική μορφή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που οδηγεί στο έντυπο αίτησης.

 
 
 
Που απευθύνεστε
 
Η Υπηρεσία εξυπηρέτησης του Πολίτη εδρεύει στην Λάρισα, στα κεντρικά κτίρια της 5ης ΥΠε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας (Περιοχή Μεζούρλο), στο Ισόγειο (Γραφείο 1) και δέχεται αναφορές από πολίτες και νομικά πρόσωπα.
 
 
Έντυπο Αίτησης
 
 
 

Διεύθυνση: 5η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, Μεζούρλο, 411 10 Λάρισα
Τηλ.: 2413 500.800, Fax: 2410 23.29.29, Ε - mail: info@dypethessaly.gr

© 2011 5η Υ.Πε Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Created by ItBiz