ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14/06/2024

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντή Αιμοδότη στις 14/06/2024, η Διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, αναγνωρίζοντας την ανεκτίμητη αξία της προσφοράς των εθελοντών αιμοδοτών, εξέδωσε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου:

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10/06/2024

Ανάρτηση γραπτών εξετάσεων περιόδου Ιουνίου 2024 Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων «Επείγουσας & Εντατικής Νοσηλευτικής», «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», «Χειρουργικής Νοσηλευτικής».

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/06/2024

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται για συνεργασία με δυο (2) ατόμα κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΟΔΗΓΩΝ, στο Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ, χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Πληροφορίες στο αρχείο …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/06/2024

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Παλαμά, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΟΔΗΓΩΝ, στο Κέντρο Υγείας Παλαμά, χρονικής διάρκειας έξι (6) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Πληροφορίες …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/06/2024

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Μαντουδίου, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ένα (1) ατόμο κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΟΔΗΓΩΝ, στο Κέντρο Υγείας  Μαντουδίου, χρονικής διάρκειας πέντε (5) μηνών με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Π…

Περισσότερα...