ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/02/2024

Η 5η ΥΠΕ απευθύνει εκ νέου πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή Αν. Συντονιστή ειδικότητας «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» για το  ΓΝ Λαμίας

Υποβολή αιτήσεων έως 26/2/2024.

Πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο.

 

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/02/2024

Η 5η Υγειονομική  Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη των αναγκών του ΠΠΙ ΡΑΧΩΝ, ενδιαφέρεται να  συνεργαστεί  με έναν (1)  ιατρό, ειδικότητας ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ,  με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.  

 Πληροφορίες στο αρχείο: https://diavgeia.gov.gr/doc/6Φ9Χ469Η2Γ-ΑΙΒ?inline=true

 

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/02/2024

 Η 5η Υγειονομική  Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ, ενδιαφέρεται να  συνεργαστεί  με έναν (1)  άτομο  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ή Δ  κατηγορίας),  με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για  διάστημα 12 μηνών  

 Πληροφορίες στο αρχείο: https://diavgeia.gov.gr/doc/Ψ1…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/02/2024

Η 5η Υγειονομική  Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ ΣΚIΑΘΟΥ, ενδιαφέρεται να  συνεργαστεί  με έναν (1)  άτομο  ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΥ,  με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για  διάστημα 12 μηνών  

Πληροφορίες και αίτηση στο αρχείο: https://diavgeia.gov.gr/do…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22/02/2024

Η 5η Υγειονομική  Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη των αναγκών του ΚΥ ΓΟΝΝΩΝ, ενδιαφέρεται να  συνεργαστεί  με δύο  (2) άτομα  ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ (Γ ή Δ  κατηγορίας),  με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για  διάστημα 12 μηνών  

 Πληροφορίες και αίτηση  στο αρχείο: https://diavgeia.gov.g…

Περισσότερα...