ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/12/2023

Σας ενημερώνουμε ότι στις 06/12/2023 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ  η αρ. Γ4α/Γ.Π.64017/05-12-2023  ( ΑΔΑ: 6Θ47465ΦΥΟ-5ΤΙ) Εγκριτική  Απόφαση  για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Απόφαση του Υπουργείου Υγείας  για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων  και των Κέντρων Υγε…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/11/2023

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τις ημέρες και ώρες που τα νοσοκομειακά φαρμακεία αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ θα εκτελούν τις συνταγές των ασθενών με το αντιικό φάρμακο PAXLOVID. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της αγωγής COVID-19 από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια η συνταγογράφηση της αγωγής από τον θεράποντα …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/11/2023

Η 5η Υγειονομική  Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κ.Υ. ΑΛΜΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται να  συνεργαστεί με έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής, με σύμβαση χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.  

Πληροφορίες στο συνημμέ…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/11/2023

Με κεντρικό θέμα το «Creating Change» το 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο του International Primary Care Respiratory Group (IPCRG) θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών) μεταξύ 9 – 11 Μαΐου 2024.

Το International Primary Care Respiratory Group (IPCRG), σε συνεργασία με μια έμπειρη ομά…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27/11/2023

Η 5η Υγειονομική  Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδαςγια την κάλυψη των αναγκών του Π.Π.Ι ΡΑΧΩΝ του Κ.Υ. ΣΤΥΛΙΔΑΣ, ενδιαφέρεται να  συνεργαστεί  με ένα (1) άτομο  κατηγορίας ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων/Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων, με σύμβαση χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και με καθεστώς έκδοσης απόδειξ…

Περισσότερα...