ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Ιατρού Καρδιολογίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το ΚΥ Λάμιας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/06/2022

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Λαμίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΩΧΨ8469Η2Γ Ζ5Φ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΡΔΙΟ ΚΥ ΛΑΜΙΑΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ