ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανακοίνωση για την κάλυψη των κενών θέσεων Ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

Ημερομηνία Ανάρτησης: 04/09/2020

Σύμφωνα με το Αριθμ. Πρωτ. Γ6α/Γ.Π. οικ. 50837/11-08-2020 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για κάλυψη θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε για την 5η Υ.ΠΕ. στις 06-08-2020,  σας ενημερώνουμε ότι δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την κάλυψη των εναπομεινουσών θέσεων για την εν λόγω ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μπορούν να υποβάλουν σχετική αίτηση για τους εξής φορείς:

  • Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
  • Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων από 07/09/2020 έως 18/09/2020 και ώρα 15:00 στο e-mail   edu.nurse@dypethessaly.gr

Παρακαλούμε όπως ακολουθηθούν οι οδηγίες που δίνονται στην από 08/07/2020 σχετική "ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ -  Για την κάλυψη 206 θέσεων ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική της  5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας"  που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα μας, http://www.dypethessaly.gr/announcements-body/item_09_07_2020_010914/

EΠΙΣΤΡΟΦΗ