ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Σύναψη Συμβάσης με Ιδιώτες Κάτοχους Αδείας Άσκησης Επαγγέλματος Οδοντοτεχνίτη και Οδοντοτεχνία Εργαστήρια

Ημερομηνία Ανάρτησης: 06/10/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, εξέδωσε τη συνημμένη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης με ιδιώτες Οδοντοτεχνίτες και Οδοντοτεχνικά Εργαστήρια.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι από 6 έως και 25 Οκτωβρίου 2021.

Περισσότερες πληροφορίες στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
6Ι5Ζ469Η2Γ 8ΤΖ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ