ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αποτελέσματα Δημόσιας Κλήρωσης για την επιλογή Νοσηλευτών/τριών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που δεν εργάζονται στο δημόσιο για την κάλυψη 165 θέσεων στην ειδικότητα «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/08/2020

Στις 6 Αυγούστου 2020, στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και σύμφωνα με το άρθρο 4, της αριθμ. Γ6α/Γ.Π.39226/30-07-2020, ΦΕΚ 2656, τ. Β΄, Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας διεξήχθη δημόσια κλήρωση για την επιλογή Νοσηλευτών/τριών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ που δεν εργάζονται στο δημόσιο για την κάλυψη 165 θέσεων στην ειδικότητα  «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» της  5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Οι  πίνακες κατάταξης των επιτυχόντων και οι πίνακες των επιλαχόντων συμπληρώθηκαν  σύμφωνα με τη σειρά που κληρώθηκαν οι υποψήφιοι. Στο συνημμένο έγγραφο παρατίθενται τα αποτελέσματα της δημόσιας κλήρωσης.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ