ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: NEO:!-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση 206 Θέσεων Ειδικευόμενων Νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική στην 5η ΥΠΕ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 09/07/2020

Για τη διαδικασία επιλογής 206 Ειδικευόμενων Νοσηλευτών/τριων στην «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» η Διοίκηση της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά περιγράφονται και ορίζονται στην αρ. Γ6α/Γ.Π.39226/(ΦΕΚ 2556/Β/30-06-2020) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Προς διευκόλυνση και σύμφωνα με τα παραπάνω, επισυνάπτονται: η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η αίτηση, η υπεύθυνη δήλωση και οι σχετικές διατάξεις.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίζονται  δέκα (10) ημέρες (εργάσιμες).

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 13-07-2020

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 24-07-2020

 Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο: 2413500876

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 206 ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ προς 5η ΥΠΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΝΟΜΟΣ 4690
ΦΕΚ Β 2656 300620 Διαδικασία Λήψης Ειδικότητας Επείγουσας Και Εντατικής Νοσηλευτικής

EΠΙΣΤΡΟΦΗ