ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΝΕΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες: α) Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική, β) Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική

Ημερομηνία Ανάρτησης: 12/08/2020

Σας ενημερώνουμε ότι, με το Ν.4715/2020 που δημοσιεύτηκε 1η Αυγούστου 2020 προέκυψαν αλλαγές αναφορικά με την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών Συντονιστών Εκπαίδευσης Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων.

Η  5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, απευθύνει εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νοσηλευτές/τριες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) ή ΤΕ ελλείψει ΠΕ, που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 4690/2020 και των σχετικών συμπληρώσεων και αντικαταστάσεων παραγράφων αυτών, με  το άρθρο 32 του Ν.4715/2020 και υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή στα  Νοσοκομεία ή στα  Κέντρα Υγείας της αρμοδιότητας της.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 12-08-2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 11-09-2020

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΦΕΚ - 2656Β 30 6 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΥΝΤΩΝΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΝΟΜΟΣ 4715 2020
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Για Εκπαιδευτές Συντονιστές

EΠΙΣΤΡΟΦΗ