ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ανάρτηση αυτοματοποιημένων καταλόγων υποψηφίων για θέσεις Ιατρών Κλάδου ΕΣΥ

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/04/2020

Σας ενημερώνουμε ότι στις 14.04.2020 αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της 5ης ΥΠΕ οι αυτοματοποιημένοι κατάλογοι (συνοπτικοί και αναλυτικοί) των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση, για τις θέσεις ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ των Νοσοκομείων αρμοδιότητας 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας όπως αυτές εγκρίθηκαν με την Αριθμ. Πρωτ. Γ4α/Γ.Π. οικ. 8252/07.02.2020 (6η ορθή επανάληψη) εγκριτική απόφαση του Υφυπουργού Υγείας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ