ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών στα Κέντρα Υγείας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/06/2022

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των Κέντρων Υγείας της, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιατρούς με τις κάτωθι ειδικότητες:

  • έναν (1) ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το ΚΥ Σκοπέλου με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
  • έναν (1) ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το ΠΠΙ Αλοννήσου με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
  • έναν (1) ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής για το ΠΠΙ Νίκαιας (ΚΥ Φαρσάλων) με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
  • έναν (1) ιατρό ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής για το ΚΥ Λαμίας με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
  • έναν (1) ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας για το ΚΥ Αλιβερίου με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.
  • έναν (1) ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής για το ΚΥ Τρικάλων με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
6Α4Θ469Η2Γ ΣΟΒ ΛΑΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔ
9ΩΠΡ469Η2Γ Β03 ΑΛΙΒΕΡΙ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
67Ψ9469Η2Γ 068 ΓΕΝ ΙΑΤΡ ΣΚΟΠ ΑΛΟΝ
99ΗΤ469Η2Γ ΙΓΔ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
908Λ469Η2Γ ΑΗΘ ΠΠΙ ΝΙΚΑΙΑΣ ΦΑΡΣ ΓΕΝ ΙΑΤΡ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ