ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: 2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ελλείψει αυτού με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Εμφανιστών/ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για το Κέντρο Υγείας Iστιαίας

Ημερομηνία Ανάρτησης: 19/09/2022

2η Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου κατηγορίας ΤΕ κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ελλείψει αυτού με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Εμφανιστών/ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για το Κέντρο Υγείας Iστιαίας.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΨΛΨ3469Η2Γ 5Ρ1 2Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ