ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Έκτακτη ενεργοποίηση της πλατφόρμας λοιπού επικουρικού - Σεπτέμβριος 2022

Ημερομηνία Ανάρτησης: 20/09/2022

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τη διαδικασία πρόσληψης και τοποθέτησης του λοιπού, πλην ιατρικού, επικουρικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας έχει ενεργοποιηθεί.

Η δυνατότητα υποβολής των αιτήσεων ξεκίνησε την Παρασκευή 16.09.2022 και ώρα 12.00 π.μ. και θα παραμείνει ενεργή έως την Παρασκευή 23.09.2022 και ώρα 12.00 π.μ..

Σας γνωρίζουμε ότι οι ειδικευόμενοι/ες νοσηλευτές/τριες Ι.Δ.Ο.Χ. που ασκούνται στις ειδικότητες της Επείγουσας Εντατικής νοσηλευτικής και της νοσηλευτικής της Δημόσια Υγείας /Κοινοτικής νοσηλευτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ένατου του ν. 4889/2022(Α΄21) όπως αυτός ισχύει και ολοκληρώνουν τον χρόνο παράτασης τους στις εκπαιδευτικές μονάδες που έχουν τοποθετηθεί έως τις 30-09-22, έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην έκτακτη ενεργοποίηση της πλατφόρμας για την εκ νέου εγγραφή υποψηφίων στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού.

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ.

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στον διαδικτυακό τόπο https://loipoepikouriko.moh.gov.gr για την κατάθεση των αιτήσεων τους και για περισσότερες πληροφορίες.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ANAKOINΩΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

EΠΙΣΤΡΟΦΗ