ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διάθεση Αντιικών Χαπιών PAXLOVID

Ημερομηνία Ανάρτησης: 21/07/2022

Επισυνάπτεται σχετικός πίνακας με τις ημέρες και ώρες που τα νοσοκομειακά φαρμακεία αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ θα εκτελούν τις συνταγές των ασθενών με το αντιικό φάρμακο Paxlovid. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της αγωγής Covid-19 από την αρμόδια επιτροπή και στη συνέχεια η συνταγογράφηση της αγωγής από τον θεράποντα ιατρό.

Η αντιική αγωγή Covid-19 μπορεί να παραλαμβάνεται από συγγενή ή φίλο/φίλη του ασθενούς, κατά τις ώρες παραλαβής που έχουν οριστεί, με μόνη την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του/της παραλαμβάνοντος/ουσας, το ΑΜΚΑ του ασθενούς και τον αριθμό της συνταγής. Για την είσοδο στα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν είναι απαραίτητο να προηγηθεί rapid test, είναι απαραίτητη φυσικά η χρήση προστατευτικής μάσκας.

Ημερομηνία έναρξης διάθεσης του αντιικού φαρμάκου από τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ: 21-7-2022

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
5H ΥΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΩΑΡΙΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ PAXLOVID 5H ΥΠΕ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ