ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ

Συνοπτικά Βήματα

οδηγίες άυλης συνταγογράφησης

Αναλυτικές Οδηγίες

Για αναλυτικότερες οδηγίες ενεργοποίησης της άυλης συνταγογράφησης προς Πολίτες, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο επίσημο σύνδεσμο του GOV.GR:

Οδηγός Ενεργοποίησης Άυλης Συνταγογράφησης για Πολίτες (GOV.GR)