ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υποβολή υποψηφιότητας σε θέσεις ιατρών ΕΣΥ σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/8.3.2023) έγκρισης προκήρυξης (4η Ορθή Επανάληψη)

Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/03/2023

Επί  ερωτημάτων σχετικά με το δικαίωμα  υποβολής υποψηφιότητας  ιατρών που έχουν παραιτηθεί από θέση που κατείχαν στο ΕΣΥ ή δεν αποδεχτήκαν τον διορισμό τους προς της  7ης.12.2022,   από το Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κας Γκάγκα στάλθηκε το συνημμένο έγγραφο στο οποίο παρέχονται διευκρινήσεις.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ