ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Παράταση υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα Λοιπού Επικουρικού - Σεπτέμβριος 2022

Ημερομηνία Ανάρτησης: 26/09/2022

«Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην πλατφόρμα του λοιπού πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού παρατείνεται μέχρι και την Δευτέρα 26/09/22 και ώρα 15:00

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί από υποψήφιους, διευκρινίζεται ότι: Με την παρούσα ενεργοποίηση της εφαρμογής, παρέχεται η δυνατότητα να υποβληθούν νέες αιτήσεις σε ορισμένες μόνο θέσεις, όπου δεν υπάρχουν εγγεγραμμένοι υποψήφιοι. Στις οδηγίες υπάρχει πίνακας excel με όλες τις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» δομές και θέσεις ανά ειδικότητα. Όσοι υποψήφιοι είχαν υποβάλει αίτηση κατά την τακτική ενεργοποίηση της πλατφόρμας τον Μάρτιο του 2022, ισχύει η αίτηση τους, αλλά με την παρούσα διαδικασία δεν παρέχεται η δυνατότητα να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους ώστε να υπάρξει ανακατάταξη στους πίνακες του Μαρτίου. Στις οδηγίες υπάρχει πίνακας excel με όλες τις «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ» δομές και θέσεις όπου παλιοί και νέοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για αυτές. Σε περίπτωση που υποβληθεί νέα αίτηση, πρέπει να υποβληθούν εκ νέου οι υπεύθυνες δηλώσεις με καινούρια ημερομηνία, καθώς και όλα τα δικαιολογητικά τα οποία έχουν συγκεκριμένη ισχύ με βάση τις αναλυτικές οδηγίες που υπάρχουν αναρτημένες στο loipoepikouriko.moh.gov.gr, και έχει παρέλθει αυτή, π.χ. Βεβαίωση ανεργίας του ΟΑΕΔ (ΔΥΠΑ), πιστοποιητικά Οικογενειακής κατάστασης κ.α.

Οι υποψήφιοι θα εισέρχονται στον διαδικτυακό τόπο loipoepikouriko.moh.gov.gr για την κατάθεση των αιτήσεων τους και για περισσότερες πληροφορίες.

EΠΙΣΤΡΟΦΗ