ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Διακήρυξη (Επαναπροκήρυξη) ανοικτής διαδικασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/03/2023

Αναθέτουσα αρχή: Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διενεργούσα αρχή: ΤΑΙΠΕΔ

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ η διακήρυξη (επαναπροκήρυξη) ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» με αριθμό 23PROC012368510. Όλες οι λεπτομέρειες και τα σχετικά έγγραφα βρίσκονται στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ στο σύνδεσμο που ακολουθεί:

https://hradf.com/diakiryxi-anoiktis-diadikasias-gia-tin-epilogi-anadochoy-kataskeyis-toy-ergoy-episkeyi-apokatastasi-kai-energeiaki-anavathmisi-kentroy-ygeias-skopeloy-2/

Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΟΠΣ - ΕΣΗΔΗΣ https://www.promitheus.gov.gr
(συστημικός αριθμός 198312)

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Διακήρυξη ΚΥ Σκοπέλου Επαναπροκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ
Espd Request V2

EΠΙΣΤΡΟΦΗ