ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σκύρου

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/03/2023

Η 5η Υγειονομική  Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη των αναγκών του Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ  Ιατρικών Εργαστηρίων και ελλείψει αυτού με ένα  (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών εργαστηρίων,  με σύμβαση χρονικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών και με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Ψ3ΥΞ469Η2Γ 1ΒΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ