ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρού Μαιευτικής Γυναικολογίας με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/03/2023

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
3 ΠΡΟΣΚΛ ΕΚΔ ΕΝΦΙΑΦ 63Π9469Η2Γ 61Ζ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ