ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες: α) Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική, β) Νοσηλευτική Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/07/2020

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε Νοσηλευτές/τριες Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 4690/2020 και υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή στα Νοσοκομεία ή στα Κέντρα Υγείας της αρμοδιότητας της, για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες: α) Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική, β) Δημόσιας Υγείας/Κοινοτική Νοσηλευτική.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: edu.nurse@dypethessaly.gr

Επισυνάπτεται η αίτηση σε επεξεργάσιμη μορφή και τα σχετικά ΦΕΚ.

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων : Τρίτη 28/07/2020

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή 21/08/2020

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ Εκπαιδευτές Συντονιστές
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
ΝΟΜΟΣ 4690 (1)
ΦΕΚ 2656Β 30 6 2020 1

EΠΙΣΤΡΟΦΗ