ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Πρόσληψη Εξωτερικού Συνεργάτη με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών για το ΚΥ Δομοκού

Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/09/2021

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Δομοκού, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ένα (1)  άτομο κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ κλάδου Ραδιολογίας Ακτινολογίας και ελλείψει αυτού  κατηγορίας ΔΕ κλάδου Χειριστών Εμφανιστών/ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών,  για χρονική διάρκεια δώδεκα (12) μηνών.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Πρόσληψη Εξωτερικού Συνεργάτη Για Το ΚΥ Δομοκού

EΠΙΣΤΡΟΦΗ