ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Κάλυψη κενών θέσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών/τριών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική

Ημερομηνία Ανάρτησης: 01/02/2021

Σε συνέχεια του άρθρου 63 του Ν.4764/2020 (ΦΕΚ 256/Α΄/23.12.2020) σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς της παρ. 17 του άρθρου 58 του ν.4690/2020 (Α΄104), ως προς την επιλογή των υποψηφίων για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας για τη χρονική περίοδο 2020-2021, παρατείνεται έως την 30η-06-2021.

Νοσηλευτές κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη κενών θέσεων στην ειδικότητα «Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική» από τις 01-02-2021 έως και τις 30-06-2021 και ώρα 15:00 στο  e-mail: edu.nurse@dypethessaly.gr

Οι αιτούντες θα καταχωρούνται σε όλους τους καταλόγους των μονάδων που έχουν επιλέξει με την αίτηση τους και η μεταξύ τους προτεραιότητα ανά μονάδα θα καθορίζεται από τον χρόνο κατάθεσης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους, (Γ6α/Γ.Π. οικ.57150/16-09-2020 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας).

Νοσοκομεία αρμοδιότητας 5ης ΥΠΕ που διαθέτουν κενές θέσεις

  • Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
  • Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας
  • Γενικό Νοσοκομείο Βόλου
  • Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας
  • Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας
  • Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας
  • Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων*

Για την έγκυρη υποβολή της αίτησης παρακαλούμε όπως ακολουθηθούν οι οδηγίες που δίνονται για την ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ στην από 09-07-2020 σχετική «Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση 206 θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών στην Επείγουσα Νοσηλευτική στην 5η ΥΠΕ»  που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδας μας:  https://www.dypethessaly.gr/.

*Επί του παρόντος δεν υπάρχουν κενές θέσεις. Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν το Γ.Ν. Τρικάλων σε περίπτωση που κενωθεί θέση μέχρι τις 30/06/2021.

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
Υ.Δ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

EΠΙΣΤΡΟΦΗ