ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/06/2022

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Υγείας, ο τρόπος μετακίνησης του υπηρετούντος (ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού) προσωπικού, ανά δομή υγείας και ανά υγειονομική περιφέρεια, για το  θερινό διάστημα από 1.7.2022 έως 31.8.2022, έχει ως ακολούθως:

Οι  ΥΠΕ  αναρτούν πίνακα  στον οποίο εμφανίζονται οι …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/06/2022

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό των Κέντρων Υγείας της, ενδιαφέρεται για συνεργασία με ιατρούς με τις κάτωθι ειδικότητες:

  • έναν (1) ιατρό ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας για το ΚΥ Σκοπέλου με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, δελτίου απόδειξης παρ…
Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07/06/2022

Σας ενημερώνουμε ότι ως προς το άρθρο 32 του Ν. 4865/2021(Α΄238) «Δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας» προς απαλλαγή από την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου  και μετά τη  δυνατότητα υπηρεσίας δωδεκάμηνης διάρκειας σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε όλες τις ια…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03/06/2022

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Λαμίας, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31/05/2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε  η με αρίθμ πρωτ 24930/05-11-2021 Ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανατφύλλειο» της υπ΄ αριθμ. ΣΟΧ1/2022 (ΑΔΑ: 6ΓΞ9469066-ΞΧ8) για την πρόσληψη προσωπικού συνολικά οκτώ ατόμων, με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ…

Περισσότερα...