ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/03/2023

Η 5η Υγειονομική  Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας,  για την κάλυψη των αναγκών του Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ, ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με ένα (1) άτομο κατηγορίας ΤΕ  Ιατρικών Εργαστηρίων και ελλείψει αυτού με ένα  (1) άτομο κατηγορίας ΔΕ Παρασκευαστών Χημικού / Βοηθών Ιατρικών & Βιολογικών εργαστηρίων,  με σύμβα…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/03/2023

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Οινοφύτων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) Ιατρό Ειδικότητας Μαιευτικής Γυναικολογίας με καθεστώς έκδοσης, από αυτόν, Δελτίου Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα 12 μηνών.

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/03/2023

Αναθέτουσα αρχή: Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διενεργούσα αρχή: ΤΑΙΠΕΔ

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ η διακήρυξη (επαναπροκήρυξη) ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» με αριθμό 23PROC012368510. Ό…

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28/03/2023

Αναθέτουσα αρχή: Διοίκηση 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας

Διενεργούσα αρχή: ΤΑΙΠΕΔ

Δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ΤΑΙΠΕΔ η διακήρυξη (επαναπροκήρυξη) ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ, ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ …

Περισσότερα...
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24/03/2023

Επί  ερωτημάτων σχετικά με το δικαίωμα  υποβολής υποψηφιότητας  ιατρών που έχουν παραιτηθεί από θέση που κατείχαν στο ΕΣΥ ή δεν αποδεχτήκαν τον διορισμό τους προς της  7ης.12.2022,   από το Γραφείο της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας κας Γκάγκα στάλθηκε το συνημμένο έγγραφο στο οποίο παρέχονται διευκρινήσεις.

Περισσότερα...