ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Η Διοίκηση σχεδιάζει, προγραμματίζει, οργανώνει, συντονίζει και ελέγχει την εφαρμογή των πολιτικών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης, που εκπονούνται και ασκούνται στην Περιφέρεια ευθύνης του, στο πλαίσιο της γενικότερης πολιτικής υγείας.

Διοικητής: Φώτης Σερέτης
Υποδιοικητές: Ηλίας Τσιαούσης, Σταύρος Παπαγεωργίου
           
         
Διοίκηση

Γραμματεία Διοίκησης

Eίναι αρμόδιο για την υποβοήθηση του έργου του Διοικητή και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. της ΥΠΕ.

Πρωτόκολλο

Κοινοβουλευτικός Έλεγχος

  Νομικό Γραφείο

  Eίναι αρμόδιο για τη νομική καθοδήγηση των οργάνων της Υ.ΠΕ. και τη δικαστική ή εξώδικη υποστήριξη της.

  ΚΕΠΥΚΑ

  Οδηγοί – Κλητήρες