ΚΕΝΤΡΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Βάσει του νόμου 4461/2017 η 5η Υ.Πε. έχει την εποπτεία των Κέντρων Ψυχικής Υγείας της περιφέρειάς της. Τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας προάγουν την ψυχική υγεία του πληθυσμού της περιοχής της ευθύνης τους σύμφωνα με τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της συνέχειας της φροντίδας, της εξατομικευμένης θεραπείας και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικές διαταραχές και των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 2716/1999. Είναι υπεύθυνα για την προώθηση της συνεργασίας με τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, της υποστήριξης της έρευνας και του συντονισμού των υπηρεσιών μεταξύ τους καθώς επίσης και της συνεργασίας του προσωπικού των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) του Τομέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και του Τομέα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.), σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Νομός Λάρισας

Νομός Μαγνησίας

Νομός Καρδίτσας

Νομός Τρικάλων

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Νομός Εύβοιας

Νομός Φθιώτιδας

Νομός Βοιωτίας

Νομός Ευρυτανίας