Πρόγραμμα Φεβρουαρίου 2020 Δήμος Φαρσάλων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 30/01/2020

To Πρόγραμμα των Κινητών Μονάδων της 5ης Υ.Πε. για το μήνα Φεβρουάριο του 2020 στο Δήμο Φαρσάλων είναι αναρτημένο στον επισυναπτόμενο πίνακα

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

EΠΙΣΤΡΟΦΗ