Το MODELHealth είναι μια πλατφόρμα που διευκολύνει την εφαρμογή μεθόδων Μηχανικής Μάθησης στην κατεύθυνση της επεξεργασίας δεδομένων υγείας για την υποβοήθηση του κλινικού έργου ή/και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διοικητικού χαρακτήρα σε οποιοδήποτε επίπεδο παροχής υπηρεσιών υγείας. Αποτελεί μια “ολιστική” προσέγγισ…

Περισσότερα...