Το SHAPES είναι ένα Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας τύπου IA (Innovation Action) για το οποίο η 5η ΥΠΕ χρηματοδοτείται 100% από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Horizon 2020). Συμμετέχουν 14 Κράτη – Μέλη (Ελλάδα, Ιρλανδία, Βέλγιο, Ιταλία, Γερμανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τσεχία, Κύπρος, Γαλλία, Φιλανδία, Αγγλία, Σουη…

Περισσότερα...

Ο στόχος του Έργου SPHINX είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου, έξυπνου πολύ-εργαλείου Κυβερνοασφάλειας, προσαρμοσμένο στον Τομέα Υγείας, το οποίο δύναται να χρησιμοποιηθεί από οποιονδήποτε Φορέα Παροχής Υγείας με σκοπό την προστασία της ιδιωτικότητας και της ακεραιότητας των ιατρικών δεδομένων των ασθενών από κυβερνο…

Περισσότερα...