ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ για τη λειτουργία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων

Ημερομηνία Ανάρτησης: 15/07/2020

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ για τη λειτουργία, τις υποδομές και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του πρότυπου Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ Ενημερωτικό

EΠΙΣΤΡΟΦΗ